AIR Metric Hungary Zrt.

Munkabalesetek teljeskörű kivizsgálása

A munkáltatónak kötelessége a három éven belül tudomására jutott munkahelyi sérüléseket, munkabaleseteket kivizsgálni és nyilvántartásba venni. A munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és ennek eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. Emellett az olyan munkabaleset körülményeit is tisztázni kell, amely nem eredményez munkaképtelenséget, és e vizsgálat következtetéseit is nyilvántartásba kell venni.

A munkabaleset kivizsgálása során fel kell tárni a kiváltó és közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a munkabalesetek és a foglalkozási megbetegedések megelőzésére. A vizsgálat megállapításait olyan részletesen kell rögzíteni (például tanúk meghallgatásáról készült jegyzőkönyvvel, helyszínrajzzal, fényképpel), hogy az alkalmas legyen a baleset okainak felderítésére és vita esetén a tényállás teljes körű tisztázására is. A vizsgálat dokumentációját a munkabaleseti nyilvántartásban szereplő sorszámmal kell ellátni, és fontos, hogy ezt a sorszámot a munkabaleseti jegyzőkönyvön is fel kell tüntetni.

A súlyos balesetek kivizsgálásához a munkáltatónak munkabiztonsági szakembert kell bevonni. Ennek keretében feladatunk a munkabalesetek előírás szerinti kivizsgálása, jegyzőkönyvezése, bejelentése és nyilvántartása, a munkabalesetekből és foglalkozási megbetegedésekből eredő kárigények elbírálásához szakvélemény készítése.

Súlyos az a munkabaleset, amely:

  • a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;
  • valamely érzékszerv (vagy érzékelő képesség) és a reprodukciós képesség elvesztését, illetve jelentős mértékű károsodását okozta;
  • orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
  • súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá ennél súlyosabb esetek);
  • beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.

Cégünk munkabiztonsági szaktevékenység ellátására jogosult munkatársaival vállalja munkabalesetek, súlyos munkabalesetek, úti balesetek teljes körű kivizsgálását, dokumentálását a vonatkozó hatályos jogszabályoknak megfelelően. Elkészítjük a baleseti nyilvántartásokat, javaslatot teszünk a baleset minősítésére.

Várjuk Önt irodánkban!

Várjuk érdeklődését a +36-33-555-677-es telefonszámon, a +36-33-555-678-as faxszámon, illetve az airmetric@airmetric.hu e-mail címen. Szolgáltatásainkról ajánlatot kérhet személyesen is, a 2536 Nyergesújfalu, Viscosa tér 3. szám alatt lévő irodánkban.