Nem sokára betöltődik…

Veszélyes anyagok használatából származó kockázatok becslése

A vonatkozó jogszabály szerint a munkáltató köteles a veszélyes anyagok munka közbeni alkalmazásából eredő kockázatokat felkutatni, megbecsülni és értékelni az Mvt. 54. § (2) bekezdésével összhangban.

Kémiai kockázatbecslést, kockázatértékelést kell végezni, ahol a munkavállalókat, illetve a munkavégzés hatókörében tartózkodókat veszélyes anyag vagy veszélyes készítmény hatása érheti. Már kevés veszélyes anyag felhasználása vagy akár csak tárolása esetében is el kell végezni (pl: tisztítószerek használata takarítás során). A kockázatbecslés elvégzéséért szervezett munkavégzés esetén a munkáltató, egyéb esetben a vállalkozó, nem vállalkozás keretében végzett tevékenység esetén a tevékenységet végző a felelős.

FONTOS! A biztonsági adatlapok megléte nem helyettesíti a kémiai kockázatbecslést, melynek elvégzése munkabiztonsági és foglalkozás-egészségügyi szaktevékenység (tehát munkavédelmi szakember és a foglalkozás-egészségügyi orvos közreműködésére is szükség van).

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény valamint a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 5/2020.(II.20.) ITM rendelet alapján az alábbi feladatokat elvégzését vállaljuk:

 • a veszélyek azonosítását és az expozíció becslését,
 • az expozíció-hatás (koncentráció / dózis-hatás) összefüggés elemzését,
 • a kockázatok minőségi, illetve mennyiségi jellemzését,
 • javaslatok összeállítását a kockázatok csökkentésére,
 • komplett kémiai kockázatértékelési dokumentáció elkészítését, figyelembe véve az anyagok veszélyességét, felhasználásának mértékét, valamint az érintett munkavállalók számát,
 • a szükséges biztonsági adatlapok beszerzését és felülvizsgálatát,
 • az ANTSZ felé történő bejelentési kötelezettséggel kapcsolatos teendők ismertetését,
 • kapcsolódó oktatások megtartását.

A kockázatok becslése során vizsgáljuk továbbá:

 • a biztonsági és higiéniai felszereltséget,
 • a veszélyes anyagok és hulladékok gyűjtési és tárolási módját,
 • a munkakörülményeket és az egyéni védőeszközök használatát.
Várjuk Önt irodánkban!

Várjuk érdeklődését a +36-33-555-677-es telefonszámon, a +36-33-555-678-as faxszámon, illetve az airmetric@airmetric.hu e-mail címen. Szolgáltatásainkról ajánlatot kérhet személyesen is, a 2536 Nyergesújfalu, Viscosa tér 3. szám alatt lévő irodánkban.