Betöltés alatt…

Tűzoltó vízforrások kiépítése, javítása, felülvizsgálata

Új létesítésnél, illetve a korábban már használatbavételre került létesítmények bővítésekor meghatározó jelentősége van a tűzoltáshoz szükséges oltóvíz mennyiség meghatározásának és a védendő terület megfelelő tűzoltó vízforrásokkal (tűzcsapok, oltóvíztároló medencék, egyéb vízkivételi lehetőségek) történő ellátásának. Tűzcsapok esetében az épületek, építmények használatba vételi eljárása során a kérelem benyújtása előtt a tűzcsapok vízhozamának méréséről felvett vízhozam mérési jegyzőkönyvvel igazolni kell az előírt oltóvíz mennyiség meglétét.

A tűzvédelmi törvény szerint:

A jogi személyek, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei az általuk működtetett létesítmények oltóvíz ellátásáról saját maguk kötelesek gondoskodni.

Az OTSZ ennél konkrétabban fogalmazza meg a tűzivíz biztosításával kapcsolatos üzembentartói kötelmeket:

Az oltóvíz hálózat üzemben tartásáért felelős szervezetnek gondoskodnia kell

 1. 1. A tűzoltó-vízforrások:
 • üzemképességéről,
 • megközelíthetőségéről,
 • fagy elleni védelméről,
 • rendszeres felülvizsgálatáról (ellenőrzések, karbantartások, nyomáspróbák)
 1. 2. A felülvizsgálat alapján feltárt hiányosságok megszüntetéséről (javítás, csere).
 1. 3. A tűzoltó-vízforrásokról készült nyilvántartásról, mely tartalmazza:
 • a tűzoltó-vízforrás egyértelmű azonosítását,
 • a felülvizsgálat időpontját,
 • a felülvizsgálatot végző nevét, szakvizsga bizonyítványának számát,
 • a felülvizsgálat megnevezését és megállapításait.

Felülvizsgálati ciklusidők:

 • A tűzcsapokat legalább félévenként a gyártó előírásai és az OTSZ-ben meghatározott általános feladatok alapján kell felülvizsgálni (általános + átöblítés), és évenként teljes körű felülvizsgálatot (statikus nyomás, vízszállítás, víztelenítő, csatlakozófej) kell végezni.
 • A szerelvényszekrények és szerelvényei (tartozékai) legalább félévenkénti felülvizsgálatáról, és évenként teljes körű felülvizsgálatáról az üzemben tartásért felelős szervezet gondoskodik.  A szerelvényszekrények azon szerelvényeit (tartozékait), amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve 5 évenként nyomáspróbának kell alávetni.
 • A száraz felszálló vezetékkel kialakított fali tűzcsapot és szekrényt (száraz tűzivíz-vezeték rendszert) legalább félévenként kell felülvizsgálni és ötévenként nyomáspróbázni (1,5 MPa).
 • Medencék, tartályok és egyéb vízforrások félévenkénti felülvizsgálatáról (vízszint, működőképesség, szükség tisztítás), ötévenkénti teljes körű felülvizsgálatáról (leürítés, tisztítás, szívóvezeték nyomáspróbája, festés) szintén az üzemben tartásáért felelős szervezet gondoskodik. Továbbá gondoskodik azon tartozékok nyomáspróbázásáról, amelyek a használat során nyomásnak vannak kitéve.

Figyelem! A 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet értelmében a szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiánya, illetve az oltóvízkivétel, vagy felhasználás akadályozása 50.000-1.000.000.- Ft közötti összegű tűzvédelmi bírságot vonhat maga után.


Cégünk rövid határidővel szakszerűen elvégzi az Ön létesítményében lévő tűzcsapok ellenőrzését, felülvizsgálatát, javítását, vagy szükség szerinti cseréjét, illetve új tűzcsapok telepítését. Elkészítjük és vezetjük az előírt nyilvántartásokat. Tájékoztatjuk a szükséges teendőkről és javaslatot teszünk a hiányosságok gazdaságos megszűntetésére.

Vállaljuk továbbá a használatbavételi eljárásokhoz, valamint tűzoltó vízforrások felülvizsgálatához szükséges vízhozam mérések elvégzését, jegyzőkönyvezését. A vízhozam mérést követően elvégezzük a tűzcsap időszakos ellenőrzését, hitelesítését is, mely szolgáltatásunkat mért tűzcsapra vonatkozóan díjmentesen biztosítjuk.

Várjuk Önt irodánkban!

Várjuk érdeklődését a +36-33-555-677-es telefonszámon, a +36-33-555-678-as faxszámon, illetve az airmetric@airmetric.hu e-mail címen. Szolgáltatásainkról ajánlatot kérhet személyesen is, a 2536 Nyergesújfalu, Viscosa tér 3. szám alatt lévő irodánkban.