AIR Metric Hungary Zrt.

A Munkavédelmi törvény nem fogalmaz meg részleteket arról, hogy milyen módszerrel kell megvédeni a munkavállalók egészségét, testi épségét a munkakörnyezetből, vagy a munkavégzésből eredő egészségkárosító hatásoktól. Követelményeket támaszt azonban arra az esetre, amikor egyéni védőeszközt kell alkalmazni a veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve a kockázatok károsító hatása csökkentése érdekében.

Egyéni védőeszközöket akkor kell használni, használtatni, amikor a hatásos védelemre, a kockázatok csökkentésére más mód (pl. elkerítés, burkolás, veszélytelen technológia alkalmazása stb.) nincs, vagy ha az alkalmazott kollektív védelem nem nyújt teljes körű biztonságot.

A munkavédelmi törvény ezzel összefüggésben előírja, hogy:

  • a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni,
  • azokkal a munkavállalókat el kell látni,
  • használatukra ki kell oktatni,
  • használatukat meg kell követelni

E négy elvárás maradéktalan teljesítése jelentős terhet és felelősséget ró a munkáltatókra, tekintettel e feladatok műszaki, munkaegészségügyi, jogi, valamint pénzügyi vonzatára. Ez magába foglalja azt a követelményt is, hogy a munkáltatóknak mindenekelőtt meg kellhatározniuk azokat a kockázatokat, amelyek az adott munkahelyen fennállnak.

Az egyéni védőeszközök beszerezésére, kiadására tehát a munkáltató által folytatott tevékenységgel kapcsolatos kockázatok kiértékelését követően szükséges intézkedni a munkakörönként felmerülő kockázatok hatásainak csökkentése érdekében. Ezt követően folyamatosan gondoskodni kell az elhasználódott védőeszközök cseréjéről. Az egyéni védőeszközök átvételét, a selejtek visszavételét jegyzőkönyvezni szükséges.

A szükséges egyéni védőeszközök meghatározása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenység. A kockázatelemzés, munkavédelmi szabályzat kidolgozásának részeként, vagy szükség szerint azoktól függetlenül vállaljuk az egyéni védőeszköz szabályozás kidolgozását is.

Várjuk Önt irodánkban!

Várjuk érdeklődését a +36-33-555-677-es telefonszámon, a +36-33-555-678-as faxszámon, illetve az airmetric@airmetric.hu e-mail címen. Szolgáltatásainkról ajánlatot kérhet személyesen is, a 2536 Nyergesújfalu, Viscosa tér 3. szám alatt lévő irodánkban.