Nem sokára betöltődik…

A tűz elleni védekezés jellegét tekintve állami közfeladat, valamint állampolgári kötelezettség, amelyet a társadalom létbiztonsága érdekében annak minden rétegében meg kell szervezni. Magyarországon a tűz elleni védekezés rendszerét, a tűzvédelmi feladatokat, jogokat és kötelezettségeket az 1996. évi XXXI. törvény és végrehajtási rendeletei szabályozzák.

A létesítmények, építmények, technológiák és anyagok használata és az üzemeltetés, során az adott környezetben a tevékenységet úgy kell folytatni, hogy tűz ne keletkezzen. A tűzmegelőzésre vonatkozó létesítési és használati előírásokat a különböző szintű jogszabályok, biztonsági szabályzatok, nemzeti szabványok és a gazdálkodó szervek vezetői által saját létesítményeikre kiadott Tűzvédelmi Szabályzatok tartalmazzák. A tűzmegelőzési előírásokhoz tartoznak a tűzoltás feltételeinek biztosítására vonatkozó kötelezettségek és követelmények is, melyek előírják pl. hogy hol, milyen tűzoltó készüléket kell elhelyezni, hol kell tűzivíz vezetéket, vagy – hálózatot, esetleg oltóvízmedencét létesíteni, hová kell beépített tűzjelző, vagy önműködő tűzoltó berendezést telepíteni, ki kell-e alakítani tűzoltósági beavatkozási központot, szükség van-e tűzoltósági kulcsszéf létesítésére, fenntartására.

A tűzvédelem feltételeiről a tűzvédelem alanyainak (az állami szerveknek, a tűzoltóságnak, az önkormányzatoknak, a gazdálkodó tevékenységet folytató szervezeteknek és személyeknek, a magánszemélyeknek, stb.) a szükséges – legalább a jogszabályokban meghatározott – mértékben gondoskodni kell. Az egyes kötelezettek részére a tűzvédelmi törvény határozza meg azon minimumkövetelményeket, hogy milyen feladatok teljesítésével, milyen módon kötelesek a tűz elleni védekezést megfelelő szinten biztosítani. Alapelv, hogy a tűzvédelemről elsődlegesen annak kell gondoskodni, aki tevékenységével valamilyen tűzveszélyt okoz, vagy okozhat. A gondoskodási kötelezettség egyben az egyes kötelezettek felelősségét is megalapozza.

Társaságunk tanácsot, illetve gyakorlati megoldásokat ad a tűzesetek megelőzéséhez, a tűzoltási és műszaki mentési feladatok ellátásához, ill. ezen feladatok feltételinek biztosításához.

A katasztrófavédelem a különböző katasztrófák elleni védekezésben azon tervezési, szervezési, összehangolási, végrehajtási, irányítási, létesítési, működtetési, tájékoztatási, riasztási, adatközlési és ellenőrzési tevékenységek összessége, amelyek a katasztrófa kialakulásának megelőzését, közvetlen veszélyek elhárítását, az előidéző okok megszüntetését, a károsító hatásuk csökkentését, a lakosság élet- és anyagi javainak védelmét, a katasztrófa sújtotta területen az alapvető életfeltételek biztosítását, valamint a mentés végrehajtását, továbbá a helyreállítás feltételeinek megteremtését szolgálják. A katasztrófák megelőzése és azt ellenük való védekezés nemzeti ügy.

Munkatársaink tájékoztatják Önt a munkahelye veszélyforrásaival kapcsolatos teendőiről. Felkészítik dolgozóit a riasztás, tájékoztatás formáival, jelzéseivel, a védekezés lehetőségeivel, a katasztrófa bekövetkezése esetén követendő magatartási szabályokkal, a kimenekítés, kitelepítés tervezett rendjével, az ön- és kölcsönös segélynyújtással összefüggő feladatokra.

A környezet-, munka-, tűz- és katasztrófavédelemre vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások egyértelműen meghatározzák, hogy a vállalkozások, a gazdasági társaságok, az intézmények munkáltatóira és munkavállalóira milyen terhek hárulnak, mely jogok és kötelezettségek teljesülését, illetve teljesítését várják el mindkettőjüktől, milyen belső szabályozó rendszert kell kialakítaniuk a biztonságos munkavégzés, valamint környezetük védelme érdekében, hogyan előzhetik meg a károkat, illetve a személyi sérüléseket, az elmarasztaló hatósági kötelezettségeket.


Várjuk Önt irodánkban!

Amennyiben kérdése merülne fel, várjuk érdeklődését a +36-33-555-677-es telefonszámon, a +36-33-555-678-as faxszámon, illetve az airmetric@airmetric.hu e-mail címen. Szolgáltatásainkról ajánlatot kérhet személyesen is, a 2536 Nyergesújfalu, Viscosa tér 3. szám alatt lévő irodánkban.