Nem sokára betöltődik…

Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori feladatok

A biztonsági és egészségvédelmi koordináció az építési munkahelyeken alkalmazandó munkavédelmi előírások érvényesülését hivatott biztosítani. A tervezési fázisban a tervező, a kivitelezési fázisban a kivitelező köteles biztonsági és egészségvédelmi koordinátort igénybe venni (4/2002. (II. 20.) SzCsM rendelet 3. §). Amennyiben a tervező, kivitelező rendelkezik munkavédelmi szakképesítéssel, akkor nincs szükség külön koordinátor alkalmazására, vagy megbízására.

A biztonsági és egészségvédelmi terv:

Minden „nagyobb építkezés”-nél amiről a munkaügyi felügyelőségnek előzetes értesítést kell küldeni (500 munkanapnál nagyobb időtartamú munkák), vagy olyan munkák esetében, amelyek a dolgozók biztonságára és egészségére különösen veszélyesek (pl. földalatti építkezés, robbantás, sűrített levegővel, nehéz előregyártott elemekkel vagy magasfeszültségű vezeték közelében végzet munka, stb.) biztonsági és egészségvédelmi tervet kell készíteni.

A tervnek tartalmaznia kell:

 • az építési terület és az építkezés környezetének fontosabb adatait, pl. berendezések,
 • az elvégzendő munkák listáját időrendi sorrendben, azaz az építkezés lefolyási tervét – általában oszlopdiagram formájában,
 • az adott építkezésre vonatkozó speciális szabályokat, pl. az építési gödörnek egy közvetlen közelben vezető utca miatt szükséges biztosításáról szóló intézkedéseket,
 • az előírt intézkedéseket és rendelkezéseket kölcsönös veszélyeztetés esetére, azaz amikor a munkásokat más munkások veszélyeztethetik, pl. egymás fölött dolgozók esetében,
 • a közös, több vállalatot is érintő rendelkezéseket, olyan védelmi rendelkezéseket és intézkedéseket, mint pl. leesés elleni védelem gyanánt függőállvány biztosítása minden tetőn dolgozó vállalatnak, vagy közös egészségügyi intézményről való gondoskodás az építkezésen dolgozó összes munkás számára,
 • annak megállapítását, hogy a fenti intézkedéseket melyik vállalatnak kell végrehajtania.

A koordinátor feladatai többek között:

A tervezési koordinátor feladata:

 • hogy a tervezőn keresztül irányítsa a veszélymegelőzés követelményeinek teljesítését, továbbá kidolgoz egy biztonsági és egészségvédelmi tervet, és összeállítja a későbbi munkákhoz szükséges dokumentációt.

biztonsági koordinátor feladata:

 • a veszély-megelőzési elvek és az építkezés számára hozott biztonsági és egészségvédelmi határozatok betartása, valamint a munkálatok előírásszerű elvégzésének ellenőrzése az építkezést végző vállalatokon keresztül,
 • a gyakorlati változásokhoz igazítja a biztonsági és egészségvédelmi tervet és a dokumentációt,
 • ügyel arra, hogy az építkezést végző vállalatok betartsák a veszély megelőzési alapelveket és a biztonsági és egészségvédelmi tervet, és előírásszerűen teljesítsék a későbbi munkákhoz készített dokumentációban szereplő rendelkezéseket,
 • megszervezi az építkezést végző vállalatok együttműködését és a tevékenységek koordinálását, valamint a vállalatok közötti kölcsönös tájékoztatást,
 • köteles megtenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az építkezés területére csak az arra jogosultak léphessenek be,
 • a biztonsági koordinátor állapítja meg, hogy mi veszélyezteti a munkavállalók biztonságát és egészségét, és erről haladéktalanul tájékoztatja az építtetőt, ill. projektvezetőt, valamint az érintett vállalatokat. Ha a felszólításra nem szüntetik meg ezeket a veszélyforrásokat, jogában áll a munkavédelmi felügyelőséghez fordulni.

  Biztonsági és egészségvédelmi koordinátori pozíciót kizárólag munkavédelmi szakképesítéssel rendelkező szakember tölthet be.

Cégünk vállalja biztonsági és egészségvédelmi tervek előírásoknak megfelelő elkészítését, valamint munkabiztonsági szaktevékenység ellátásához előírt képesítéssel rendelkező biztonsági és egészségvédelmi koordinátor építkezésen történő személyes jelenlétének biztosítását a megrendelő igényének megfelelő időtartamban.


Várjuk Önt irodánkban!

Várjuk érdeklődését a +36-33-555-677-es telefonszámon, a +36-33-555-678-as faxszámon, illetve az airmetric@airmetric.hu e-mail címen. Szolgáltatásainkról ajánlatot kérhet személyesen is, a 2536 Nyergesújfalu, Viscosa tér 3. szám alatt lévő irodánkban.