Betöltés alatt…

Emissziómérés

Az AIR Metric Hungary Zrt. Vizsgálólaboratórium Környezetvédelmi laboratórium a NAH által NAH-1-1731/2017 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Akkreditált tevékenység:

  • helyhez kötött légszennyező pontforrások véggáza, füstgáza szilárd anyag és nedvesség-tartalmának laboratóriumi meghatározása tömegméréssel;
  • helyhez kötött légszennyező pontforrások véggáza, füstgáza gáz halmazállapotú légszenynyező komponensek koncentrációjának helyszíni mérése, térfogatáram és koromszám meghatározása;
  • helyhez kötött légszennyező pontforrások véggáza, füstgáza szilárd halmazállapotú légszennyező komponenseinek izokinetikus mintavétele és gázhalmazállapotú légszennyező anyagainak abszorpciós és adszorpciós mintavétele.

Környezeti zajmérés

 A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

Munkahelyi zajmérés

A munkavállalókat érő zajexpozíció akkreditált vizsgálata és értékelése a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet és a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint, hatósági eljáráshoz, kockázatértékeléshez, egyéni hallásvédő eszköz kiválasztásához.
A munkahelyi zajvizsgálatokhoz a legújabb technológiai trendeknek is megfelelő 1. pontossági osztályú hitelesített zajszintmérő műszereket és adatfeldolgozó rendszereket alkalmazzuk.

Várjuk Önt irodánkban!

Várjuk érdeklődését a +36-33-555-677-es telefonszámon, a +36-33-555-678-as faxszámon, illetve az airmetric@airmetric.hu e-mail címen. Szolgáltatásainkról ajánlatot kérhet személyesen is, a 2536 Nyergesújfalu, Viscosa tér 3. szám alatt lévő irodánkban.