Nem sokára betöltődik…

Környezeti zaj mérése

A hang és a zaj egyidős az emberrel, fejlődésünket, civilizációnkat végigkísérte. A beszéd és a zene az emberi lét legfontosabb mozzanataihoz tartoznak, de a zaj kellemetlen érzete is mindig jelen volt az emberi közösségekben. A körülöttünk lévő világ egyre hangosabb lesz. Az ipari fejlődés mind több energiát, nagyobb teljesítményű, emiatt zajosabb gépeket igényel, a közlekedés rohamos növekedése miatt a járművek száma és sebessége emelkedik. Az idő és fáradtság megtakarítása érdekében otthonunkban, házunk táján egyre több zajos gép, működik. Elődeink klasszikus és népi muzsikáját a nagy hangerejű beat, pop es heavy metal fülsiketítő zenéje váltotta fel, amelyet a rajongok nagyteljesítményű hangosító berendezésekkel tesznek meg “élvezhetőbbé”. A modern korra jellemző városiasodás a lakosság zajterhelését ugrásszerűen megnövelte: városokban nagyobb forgalommal, a többszintes lakóépületekben fokozott szomszédsági zajjal kell számolni. A magas lakóépületekben, irodaházakban a liftek, a szellőző berendezések újabb zajforrásokat jelentenek. Az emberek egy része a zajt a civilizáció szükséges velejárójának tekinti, ami ellen nem lehet, tehát nem is érdemes küzdeni. Mások szerint életünket a zaj elviselhetetlenné teszi, ezért az elérhető zajcsökkentés nem elegendő, magukat a zajforrásokat kell környezetünkből kiküszöbölni. Világos, hogy a zajjal, mint jelenséggel foglalkozni kell, hiszen környezeti állapotunk egyik fontos körülményét jelenti. Ugyanakkor megállapíthatok azok a zajszintek, amelyek mellett az átlagos zajérzékenységű, egészséges emberek nyugodt életvitele biztosítható, valamint ismerjük azokat a műszaki eszközöket, amelyekkel a körülöttünk működő zaj források hatása – kellő szakértelemmel és megfelelő magatartással – ezekre a szintekre mérsékelhető.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése értelmében környezeti zajt előidéző üzemi vagy szabadidős zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

Munkahelyi zaj mérése

A méréshez mérési stratégiát kell készíteni, amelyet a helyszíni szemlén, valamint a munkáltató és munkavállaló megkérdezése során gyűjtött információk alapján végezhető el. Ilyen információk a cég által végzett tevékenység, az épület szerkezeti felépítése, épület méretei, a gyártási folyamat, gyártásnál használt gépek száma, a munkavállalók száma, a pihenési idő hossza. A munkahelyi zaj mérésénél, minden kijelölt mérési ponton, három értéket kell mérni. A modern zajanalizátorok már képesek ezek egyszerre történő mérésére és kijelzésére. Ahhoz, hogy a mért értékek tükrözzék a valóságot, a mérés idejét a zaj jellegének megfelelően kell megválasztani. Állandó zaj esetén rövid, változó zaj esetén minimum 10 perc mérési idő szükséges. A mérést a mérendő személy fülének magasságában és attól maximum 50 cm-er távolságban. A mérendő értékekből számítható ki az értékelési idő alatt emberekre ható zajexpozíció értéke.

A munkavállalókat érő zajexpozíció akkreditált vizsgálata és értékelése a 66/2005. (XII. 22.) EüM rendelet és a 3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet szerint, hatósági eljáráshoz, kockázatértékeléshez, egyéni hallásvédő eszköz kiválasztásához.
A munkahelyi zajvizsgálatokhoz a legújabb technológiai trendeknek is megfelelő 1. pontossági osztályú hitelesített zajszintmérő műszereket és adatfeldolgozó rendszereket alkalmazzuk.