AIR Metric Hungary Zrt.

A vonatkozó jogszabály szerint (54/2014.(XII.5.) BM rendelet – OTSZ) a létesítményekben – a lakás céljára szolgáló építmények, tűzszakaszok és a hozzájuk tartozó szabad területek kivételével – kötelező az ott keletkezhető tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket elhelyezni és készenlétben tartani.

A készenlétben tartandó készülékek száma elsősorban a védendő terület (építmény, építményrész, helyiség, szabadtér) méretétől, tűzveszélyességi osztályba sorolásától, valamint többszintes építményekben a szintek számától függ, de jogszabály vagy a tűzvédelmi hatóság további tűzoltó készülékek, eszközök, felszerelések és anyagok elhelyezését is előírhatja.

A tűzoltó készülékeket meghatározott időszakonként ellenőrizni, illetve karbantartani szükséges, ha használták, vagy meghibásodott javításáról, vagy cseréjéről gondoskodni kell.

Az úgynevezett készenlétben tartói ellenőrzést legalább negyedévenként el kell végeznie a készenlétben tartónak, vagy képviselőjének. Ehhez a típusú ellenőrzéshez a jogszabály még nem ír elő speciális szakmai végzettséget, de meghatározza, hogy mire kell kiterjednie:

A tűzoltó készülék

 • az előírt készenléti helyen van,
 • rögzítése biztonságos,
 • látható,
 • magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható,
 • használata nem ütközik akadályba,
 • valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található,
 • hiánytalan szerelvényekkel ellátott,
 • fém vagy műanyag plombája, karbantartást igazoló címkéje sértetlen és ép,
 • zárópecsétje sértetlen,
 • karbantartása esedékes-e, és
 • állapota kifogástalan, üzemszerű.
fire-fighting, fire extinguisher, fireworks

Tűzoltó készülék karbantartást kizárólag a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló, érvényes tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvánnyal rendelkező karbantartó személy végezhet. A karbantartás lehet alap-, közép-, vagy teljeskörű karbantartás.

Ciklusidők:

 • Alapkarbantartás esetén hat hónap (MSZ 1040), illetve 12 hónap (EN 3)
 • Középkarbantartás 5., illetve 15 év (EN 3)
 • Teljeskörű karbantartás 5. 10. 15. év (MSZ 1040), illetve 10. év (EN 3)

A ciklusidők számítása alapkarbantartás esetében a legutolsó karbantartástól, első alapkarbantartás esetén a gyártási, vagy végellenőrzési időponttól, közép- és teljes körű karbantartás esetében a tűzoltó készüléken feltüntetett gyártási időponttól történik. Ha gyártási időpontként csak az év van feltüntetve, az adott év január 31., ha a gyártás éve és negyedéve van jelölve, az adott negyedév első hónapjának utolsó napja a gyártási időpont.

A tűzoltó-technikai eszközt, készüléket, felszerelést, berendezést jól láthatóan, könnyen hozzáférhetően, a veszélyeztetett hely közelében kell elhelyezni, és állandóan használható, üzemképes állapotban kell tartani. Ha a tűzoltó-technikai eszköz, felszerelés, készülék előírt időszakos ellenőrzését, javítását, karbantartását nem hajtották végre, akkor az nem tekinthető üzemképesnek.

Figyelem!

A 259/2011. kormányrendelet szerint tűzoltó készülék készenlétben tartásának hiánya 50.000 Ft/készülék, karbantarásának hiánya pedig 30.000 Ft/készülék tűzvédelmi bírságot von maga után.

Cégünk a tűzoltó készülékek forgalmazása mellett vállalja az Ön területén készenlétben tartott tűzoltó készülékek készenlétben tartói ellenőrzését, jogszabályban meghatározott karbantartását. Munkatársaink tűzoltó készülék karbantartáshoz szükséges tűzvédelmi szakvizsgával és tűzoltó vízforrás felülvizsgálati szakvizsga bizonyítvánnyal is rendelkeznek.

Egyéb kapcsolódó szolgáltatásaink:

 • negyedéves tűzvédelmi bejárás, állapotfelmérés, jogszabályi megfelelőség vizsgálat
 • tűzoltó készülékek számának, helyének, típusának optimalizálása, nyilvántartásának elkészítése
 • tűzveszélyességi osztályba sorolás, tűzvédelmi számítások készítése
Várjuk Önt irodánkban!

Várjuk érdeklődését a +36-33-555-677-es telefonszámon, a +36-33-555-678-as faxszámon, illetve az airmetric@airmetric.hu e-mail címen. Szolgáltatásainkról ajánlatot kérhet személyesen is, a 2536 Nyergesújfalu, Viscosa tér 3. szám alatt lévő irodánkban.